A A
 • Obvestilo glede črpanja vode in reke Vipave

  5. julij 2022

  Črpanje vode iz reke Vipave se od 4. julija 2022 naprej izvaja le še s polovično kapaciteto.

  Zgolj polovičen tlak, glede na tlak ob začetku letošnjega obratovanja namakalnega sistema pomeni, da se bodo temu uporabniki morali dodatno prilagoditi. Nekaterih oddaljenejših uporabnikov voda ne bo več dosegla. Voda iz akumulacije Vogršček še ni na voljo. Od petih črpalk, ki jih je Sklad usposobil za nadomestno črpanje vode iz reke Vipave se je 4.7.2022 pokvarila že druga, prva že pred enim mesecem. Trenutno obratujejo še preostale tri črpalke, v primeru okvare še ene, bo črpanje vode zaustavljeno do takrat, ko bo na voljo voda iz akumulacije. Črpalke so projektirane za dodajanje pritiska v spodnjem delu namakalnega razvoda, njihova nadomestna raba je posledica reševanja izrednih razmer. Remont črpalk bo izveden v zimskem času.

  V veljavi ostaja urnik črpanja vode, z dne 28.6.2022.

  VEČ
 • Urnik Črpanja vode iz reke Vipave

  28. junij 2022

  URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Dan

  Ura

  Smer

  Ponedeljek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Torek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Vrtojba in Šempeter

  Četrtek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Petek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sobota

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Vrtojba in Šempeter

  Nedelja Od cca. 20:00 do 05:00 Šempas

  Smer MIREN in OREHOVLJE zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

  Smer VRTOJBA in ŠEMPETER zajema naslednja namakalna polja: Šempeter in Vrtojba I in II.

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

  Smer ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Šempaske gmajne in Replje. V tem času je dovoljeno odvzemati samo na omenjenih namakalnih poljih. Prosimo za spoštovanje urnika, saj drugih sekciji ni mogoče tehnično zapirati.

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

   

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru padavin se črpanje po urniku ne izvaja. V kolikor vodo potrebujete (minimalno 5 uporabnikov) se predhodno dogovorite z vzdrževalcem za vklop (tel: 040-376-350). V primeru, da bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od dovoljenega se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Urnik začne veljati dne 29.6.2022.

  VEČ
 • Urnik črpanja vode iz reke Vipave

  11. maj 2022

  URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Dan

  Ura

  Smer

  Ponedeljek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren

  Torek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Šempeter

  Četrtek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren

  Petek

  Od cca. 20:00 do 05:00 Dornberk in Šempas

  Sobota

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren

   

  Smer MIREN zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

   

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

   

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru padavin se črpanje po urniku ne izvaja. V kolikor vodo potrebujete (minimalno 5 uporabnikov) se predhodno dogovorite z vzdrževalcem za vklop (tel: 040-376-350). V primeru, da bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od dovoljenega se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Urnik začne veljati dne 16.5.2022.

  VEČ
 • Objava potencialno prostih kmetijskih zemljišč

  3. maj 2022

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete Tukaj

  VEČ
 • Urnik črpanja vode iz reke Vipave

  23. marec 2022

  URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Dan

  Ura

  Smer

  Ponedeljek

  Od cca. 17:00 do 22:00

  Miren

  Torek

  Od cca. 17:00 do 22:00

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  NE OBRATUJE

  /

  Četrtek

  NE OBRATUJE 

  /

  Petek

  Od cca. 17:00 do 22:00 Miren

  Sobota

  Od cca. 17:00 do 22:00 

  Dornberk in Šempas

   

  Smer MIREN zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

   

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

   

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru padavin se črpanje po urniku ne izvaja. V kolikor vodo potrebujete (minimalno 5 uporabnikov) se predhodno dogovorite z vzdrževalcem za vklop (tel: 040-376-350). V primeru, da bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od dovoljenega se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Urnik začne veljati dne 25.3.2022.

  VEČ
 • VOGRŠČEK – URNIK NAMAKANJA

  23. septmeber 2021

  NAMAKALNI SISTEM VOGRŠČEK – URNIK NAMAKANJA

   

   URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Dan

  Ura

  Smer

  Ponedeljek

  NE OBRATUJE

  Miren

  Torek

  NE OBRATUJE

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  NE OBRATUJE

  Šempeter

  Četrtek

  Od cca 16:00 do 20:00

  Miren

  Petek

  Od cca 16:00 do 20:00

  Dornberk in Šempas

  Sobota

  NE OBRATUJE

  Miren

   

  Smer MIREN zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

   

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

   

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru dežja se črpanje ne izvaja. V kolikor bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od 2,0 m3/s) se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Po 1.10.2021 se zaradi investicijskega vzdrževanja črpališča Renče zaključuje izvajanje črpanja vode iz reke Vipave.

   

  Urnik prične veljati dne 21.9.2021.

  VEČ
 • Uradne ure

  17. maj 2021

  Glede na trenutno epidemiološko situacijo in omilitev vladnih ukrepov Centrala SKZG RS in vse območne izpostave SKZG RS ponovno poslujejo s strankami v okviru uradnih ur, po predhodnem naročilu ter v skladu s priporočili NIJZ.

  VEČ
 • JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

  28. julij 2021

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.

  VEČ
 • SEZNAM POTENCIALNIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA PRODAJO

  6. november 2019

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč  seznam potencialnih stavbnih zemljišč za prodajo. Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča.

  Sklad KZG RS bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za nakup. Vlogo za nakup zemljišč pošljite na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana ali na e-mail: info.skzgrs@gov.si .

  Obravnava vlog za izvedbo pravnega prometa se pri Skladu KZG RS izvaja potom pristojne komisije za pravni promet, ki preveri vse predpisane predpostavke za izvedbo pravnega prometa. Komisija sprejme odločitev, ali se bo pravni promet izvedel in pod kakšnimi pogoji.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo prodana. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje prodajo.

   

  VEČ
 • OBVESTILO

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane kupce državnih gozdov, da bo vse vloge za nakup gozdov, ki bodo na Sklad prispele po 15. aprilu 2016, prenesel v obravnavo družbi SiDG d.o.o., katera bo s 1. julijem 2016 prevzela upravljanje državnih gozdov.

  V tekočem obdobju, do 1. julija 2016, bo Sklad obravnaval že prejete vloge za prodajo državnih gozdov.

  Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

  Obvestilo pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem

  OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS, o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov

  VEČ
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

  24. maj 2017

  Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2

  Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na svoji 20. redni seji, dne 31. 5. 2016, s sklepom št. 145/2016, sprejel obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2, z naslednjo vsebino:

  »Obseg prednosti do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 se zmanjša le za površine, pridobljene v zakup po 6. 6. 2014, ki so bile pridobljene na podlagi uveljavljene prednosti iz naslova VVO 1.«.

   Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB 2, sprejet na 16. redni seji, dne 24. 2. 2016, je namreč spremenil tretji odstavek 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč tako, da je prednostno pravico do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 omejil na obseg lastnih zemljišč zakupnika na VVO 1, pri čemer se pravica do prednosti upošteva šele za zakupna razmerja sklenjena po 6. 6. 2014.

  V zvezi z navedeno dopolnitvijo pa so se pri zakupnikih, ki jih le ta zadeva, pojavila vprašanja glede razlage obsega uveljavljanja prednosti do zakupa, in sicer, ali se obseg prednostnega upravičenja zmanjša za prav vsa sklenjena zakupna razmerja po 6. 6. 2014, ali zgolj za tiste površine, ki jih je zakupnik pridobil v zakup izrecno na podlagi navedene prednosti iz naslova VVO 1. Svet Sklada je v zvezi z navedenim odločil, kot izhaja iz zgoraj citirane obvezne razlage.

   POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

  VEČ
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča stranke, da  z 31. marcem 2017 zapira Območno izpostavo  v Ormožu, na  naslovu Ptujska cesta 12, 2270 Ormož.

  I.

  Z 1. aprilom 2017 bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za stranke z območja občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter ostale bližnje občine, nadaljeval poslovanje v prostorih Občine Ormož, na naslovu Ptujska cesta 6, Ormož.

  Uradne ure za stranke so vsak petek od 8.00 do 12.00

  Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 690 009.

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

  VEČ
 • PREKLIC POOBLASTIL

  24. maj 2017

  Z dnem 1.7.2016, direktorica Sklada KZG RS, preklicuje vsa izdana pooblastila za zastopanje Sklada in vsa izdana pooblastila v zvezi z opravljanjem dela na Skladu naslednjim uslužbencem, ki so navedeni v priponka.

  VEČ
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

  Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

  Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

  Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

  V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

  Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

  Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

  VEČ