A A

Obvestilo o namenu uvedbe postopka komasacije kmetijskih zemljišč na območju 'Biš – Trnovska vas'
19. marec 2020

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja 'Biš – Trnovska vas' je prikazan v priloženi grafični prilogi.

Sklic vseh udeležencev komasacije s predstavitvijo bomo organizirali, ko bodo razmere dopuščale.

Morebitne dodatne informacije lahko pridobite na tel. štev. 02 746 88 00 ali mail: matej.golob@gov.si

Oziroma tel.štev. 041 673 147 ali mail: irena.majcen@gov.si

Grafični prikaz Biš – Trnovska vas