A A

SKLAD KZG RS OBJAVLJA RAZPISE ZA ZAČASNO OBDELAVO ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE ŠKOFJA LOKA IN KRANJ
28. januar 2020