A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019.
Regija: 11 - GORIŠKA, izpostava: 12060 - Ajdovščina

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 3,34 351.970
Pridobitev – Menjava - odplačno 0,27 11.453
Pridobitev – Nakup 16,40 312.101