A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019.
Regija: 7 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA, izpostava: 14130 - Kočevje

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 2,43 20.544
Odtujitev – Prodaja 17,70 1.378.912
Pridobitev – Menjava - odplačno 2,02 14.351
Pridobitev – Nakup 162,50 820.698