A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019.
Regija: 7 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA, izpostava: 16260 - Novo mesto

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 2,18 376.971
Pridobitev – Nakup 24,72 307.293