A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019.
Regija: 1 - POMURSKA, izpostava: 18330 - Gornja Radgona

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 22,78 395.434
Odtujitev – Prodaja 1,78 96.685
Pridobitev – Menjava - odplačno 22,86 392.305
Pridobitev – Nakup 49,06 890.832