A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019.
Regija: 1 - POMURSKA, izpostava: 18350 - Murska Sobota

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 3,73 54.008
Odtujitev – Prodaja 5,24 78.206
Pridobitev – Menjava - odplačno 5,07 47.344
Pridobitev – Nakup 239,47 2.388.227