A A

Upraviteljstvo: 11 - GORIŠKA
Izpostava: 12070 - Nova Gorica

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Izpostava Rang Raba Opis Ha
Nova Gorica Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 0,90
Nova Gorica Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 8,18
Nova Gorica Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 0,79
Nova Gorica Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 1,22
Nova Gorica Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,06
Nova Gorica Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče
Nova Gorica Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 2,40
Nova Gorica Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,46
Nova Gorica Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče
Nova Gorica Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 31,69
Nova Gorica Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 7,87
Nova Gorica Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,03
Nova Gorica Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,03