A A

Upraviteljstvo: 6 - POSAVSKA
Izpostava: 16240 - Krško

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Izpostava Rang Raba Opis Ha
Krško Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 0,78
Krško Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 1,43
Krško Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 6,03
Krško Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Krško Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 1,08
Krško Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče
Krško Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 32,72
Krško Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 0,91
Krško Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,14
Krško Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,04