A A

Upraviteljstvo: 6 - POSAVSKA
Izpostava: 16240 - Krško

Leto Rang Raba Opis Ha
2019 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 1,05
2019 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 0,23
2019 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,17
2019 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 1,29
2019 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 21,47
2019 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 0,97
2019 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,04
2019 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,26