A A

Upraviteljstvo: 11 - GORIŠKA
Izpostava: 12070 - Nova Gorica

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)
Izpostava Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
Nova Gorica 2014 34-226/11 Odtujitev – Menjava – odplačno 81.801,00 36.683,10 0,45
Nova Gorica 2014 32-577/08 Odtujitev – Prodaja 1.547,00 1.701,70 1,10
Nova Gorica 2014 32-82/10 Odtujitev – Prodaja 4.537,00 4.537,00 1,00
Nova Gorica 2014 34-226/11 Pridobitev – Menjava - odplačno 19.568,00 24.553,14 1,26
Nova Gorica 2014 33-12/14 Pridobitev – Nakup 8.015,00 18.190,00 2,27
Nova Gorica 2014 33-768/13 Pridobitev – Nakup 1.925,00 5.907,84 3,07
Nova Gorica 2014 33-94/14 Pridobitev – Nakup 765,00 3.120,88 4,08
Nova Gorica 2014 33-349/14 Pridobitev – Nakup 4.700,00 10.000,00 2,13
Nova Gorica 2015 32-135/2013 Odtujitev – Prodaja 1.935,00 4.837,50 2,50
Nova Gorica 2015 32-1/2013 Odtujitev – Prodaja 4.973,00 4.973,00 1,00
Nova Gorica 2015 32-340/2014 Odtujitev – Prodaja 956,00 4.015,20 4,20
Nova Gorica 2015 32-339/2014 Odtujitev – Prodaja 265,00 10.558,00 39,84
Nova Gorica 2015 33-47/13 Pridobitev – Nakup -10.982,00 -43.928,00 4,00
Nova Gorica 2015 33-47/2013 Pridobitev – Nakup 10.982,00 38.432,88 3,50
Nova Gorica 2015 47811-191/2014 Pridobitev – Nakup 41.833,00 12.801,20 0,31
Nova Gorica 2015 47811-244/2014 Pridobitev – Nakup 3.714,00 10.000,00 2,69
Nova Gorica 2015 47811-175/2015 Pridobitev – Nakup 401,00 1.801,66 4,49
Nova Gorica 2015 33-451/2014 Pridobitev – Nakup 22.628,00 6.788,40 0,30
Nova Gorica 2015 47811-448/2015 Pridobitev – Nakup 2.302,00 6.214,40 2,70
Nova Gorica 2015 33-648/2014 Pridobitev – Nakup 19.116,00 12.000,00 0,63
Nova Gorica 2016 32-563/2013 Odtujitev – Prodaja 171,00 8.550,00 50,00
Nova Gorica 2016 32-139/2012 Odtujitev – Prodaja 180,00 1.440,00 8,00
Nova Gorica 2016 47811-425/2015 Pridobitev – Nakup 10.357,00 2.589,25 0,25
Nova Gorica 2016 33-238/09 Pridobitev – Nakup -3.643,00 -24.631,86 6,76
Nova Gorica 2016 33-238/2009 Pridobitev – Nakup 3.453,00 24.631,86 7,13
Nova Gorica 2017 47812-126/2016 Odtujitev – Menjava – odplačno 3.608,00 18.653,36 5,17
Nova Gorica 2017 32-605/2011 Odtujitev – Prodaja 155,00 5.444,41 35,13
Nova Gorica 2017 47812-126/2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 3.721,00 14.511,90 3,90
Nova Gorica 2017 47811-763/2016 Pridobitev – Nakup 685,00 1.725,00 2,52
Nova Gorica 2017 47811-309/2017 Pridobitev – Nakup 9.480,00 37.920,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-231/2017,47811-229/2017 Pridobitev – Nakup 7.395,00 26.879,28 3,64
Nova Gorica 2017 47811-168/2017 Pridobitev – Nakup 1.678,00 6.716,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-216/2017 Pridobitev – Nakup 621,00 2.600,00 4,19
Nova Gorica 2017 47811-230/2017 Pridobitev – Nakup 3.739,00 16.458,64 4,40
Nova Gorica 2017 47811-296/2017 Pridobitev – Nakup 578,00 2.428,00 4,20
Nova Gorica 2017 47811-312/2017 Pridobitev – Nakup 578,00 2.428,00 4,20
Nova Gorica 2017 47811-232/2017 Pridobitev – Nakup 3.739,00 16.458,64 4,40
Nova Gorica 2017 47811-215/2017 Pridobitev – Nakup 1.241,00 4.941,00 3,98
Nova Gorica 2017 47811-316/2017 Pridobitev – Nakup 1.241,00 4.941,00 3,98
Nova Gorica 2017 47811-314/2017 Pridobitev – Nakup 1.241,00 4.941,00 3,98
Nova Gorica 2017 47811-255/2017 Pridobitev – Nakup 1.241,00 4.941,00 3,98
Nova Gorica 2017 47811-357/2017 Pridobitev – Nakup 16.559,00 66.292,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-273/2017 Pridobitev – Nakup 3.787,00 15.455,04 4,08
Nova Gorica 2017 47811-356/2017 Pridobitev – Nakup 4.269,00 17.132,00 4,01
Nova Gorica 2017 47811-374/2017 Pridobitev – Nakup 4.269,00 17.132,00 4,01
Nova Gorica 2017 47811-361/2017 Pridobitev – Nakup 17.135,00 68.536,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-375/2017 Pridobitev – Nakup 17.135,00 68.536,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-395/2017 Pridobitev – Nakup 3.082,00 12.331,60 4,00
Nova Gorica 2017 47811-410/2017 Pridobitev – Nakup 9.836,00 39.348,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-425/2017 Pridobitev – Nakup 978,00 1.956,00 2,00
Nova Gorica 2017 47811-371/2017 Pridobitev – Nakup 8.511,00 34.016,00 4,00
Nova Gorica 2017 47811-229,231/2017 Pridobitev – Nakup 0,00 537,59 0,00
Nova Gorica 2017 47811-501/2017 Pridobitev – Nakup 1.094,00 4.373,32 4,00
Nova Gorica 2017 47811-505/2017 Pridobitev – Nakup 50.033,00 200.131,88 4,00
Nova Gorica 2017 47811-274/2017 Pridobitev – Nakup 9.504,00 38.776,32 4,08
Nova Gorica 2017 47811-563/2017 Pridobitev – Nakup 3.681,00 14.724,00 4,00
Nova Gorica 2018 47813-23/2016 Odtujitev – Menjava – odplačno 673,00 3.028,50 4,50
Nova Gorica 2018 47810-227/2017 Odtujitev – Prodaja 11,00 991,80 90,16
Nova Gorica 2018 47810-291/2016 Odtujitev – Prodaja 1.026,00 18.525,41 18,06
Nova Gorica 2018 47810-659/2016 Odtujitev – Prodaja 1.484,00 6.521,95 4,40
Nova Gorica 2018 47810-41/2018 Odtujitev – Prodaja 855,00 2.889,67 3,38
Nova Gorica 2018 47813-23/2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 673,00 3.747,33 5,57
Nova Gorica 2018 47811-812/2017 Pridobitev – Nakup 1.087,00 4.346,66 4,00
Nova Gorica 2018 47811-739/2017 Pridobitev – Nakup 1.094,00 4.373,32 4,00
Nova Gorica 2018 47811-753/2017 Pridobitev – Nakup 3.641,00 10.923,00 3,00
Nova Gorica 2018 47811-754/2017 Pridobitev – Nakup 3.641,00 10.923,00 3,00
Nova Gorica 2018 47811-687/2017 Pridobitev – Nakup 566,00 2.428,00 4,29
Nova Gorica 2018 47811-759/2017 Pridobitev – Nakup 5.622,00 22.496,00 4,00
Nova Gorica 2018 47811-914/2017 Pridobitev – Nakup 1.094,00 4.380,00 4,00
Nova Gorica 2018 47811-161/2018 Pridobitev – Nakup 3.640,00 7.038,00 1,93
Nova Gorica 2018 47811-543/2018 Pridobitev – Nakup 5.977,00 14.950,00 2,50
Nova Gorica 2018 47811-828/2018 Pridobitev – Nakup 1.378,00 5.510,00 4,00
Nova Gorica 2018 47811-833/2018 Pridobitev – Nakup 1.377,00 5.510,00 4,00
Nova Gorica 2018 47811-449/2018 Pridobitev – Nakup 162,00 648,00 4,00
Nova Gorica 2018 47811-837/2018 Pridobitev – Nakup 1.146,00 4.599,96 4,01
Nova Gorica 2019 47813-15/2017 Odtujitev – Menjava – odplačno 4.688,00 11.204,32 2,39
Nova Gorica 2019 47812-93/2018 Odtujitev – Menjava – odplačno 2.953,00 8.473,93 2,87
Nova Gorica 2019 47810-568/2017 Odtujitev – Prodaja 683,00 30.735,00 45,00
Nova Gorica 2019 47810-492/2018 Odtujitev – Prodaja 1.896,00 79.693,45 42,03
Nova Gorica 2019 47813-15/2017 Pridobitev – Menjava - odplačno 4.684,00 11.244,02 2,40
Nova Gorica 2019 47811-851/2018 Pridobitev – Nakup 8.270,00 24.810,00 3,00
Nova Gorica 2019 47811-1120/2018 Pridobitev – Nakup 25.440,00 59.682,24 2,35
Nova Gorica 2019 47811-1121/2018 Pridobitev – Nakup 5.465,00 11.000,00 2,01
Nova Gorica 2019 47811-1216/2018 Pridobitev – Nakup 9.300,00 16.401,55 1,76
Nova Gorica 2019 47811-1373/2018 Pridobitev – Nakup 2.995,00 7.487,50 2,50
Nova Gorica 2019 47811-144/2019 Pridobitev – Nakup 2.453,00 10.008,24 4,08
Nova Gorica 2019 47811-143/2019 Pridobitev – Nakup 4.187,00 8.374,00 2,00
Nova Gorica 2019 47811-78/2019 Pridobitev – Nakup 1.586,00 3.489,20 2,20
Nova Gorica 2019 47811-165/2019 Pridobitev – Nakup 1.859,00 7.520,00 4,05
Nova Gorica 2019 47811-164/2019 Pridobitev – Nakup 1.859,00 7.520,00 4,05
Nova Gorica 2019 47811-166/2019 Pridobitev – Nakup 1.862,00 7.520,00 4,04
Nova Gorica 2019 47811-570/2019 Pridobitev – Nakup 801,00 3.202,95 4,00
Nova Gorica 2019 47811-572/2019 Pridobitev – Nakup 757,00 3.028,45 4,00
Nova Gorica 2019 47811-357/2019 Pridobitev – Nakup 2.000,00 4.000,00 2,00
Nova Gorica 2019 47811-641/2019 Pridobitev – Nakup 15.395,00 6.000,00 0,39
Nova Gorica 2019 47811-342/2019 Pridobitev – Nakup 6.457,00 10.000,00 1,55
Nova Gorica 2019 47811-179/2018 Pridobitev – Nakup 12,00 120,00 10,00
Nova Gorica 2019 47811-574/2019 Pridobitev – Nakup 11.204,00 21.500,00 1,92
Nova Gorica 2019 47811-373/2019 Pridobitev – Nakup 1.676,00 6.716,00 4,01
Nova Gorica 2019 47811-720/2019 Pridobitev – Nakup 18.051,00 72.216,00 4,00