A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2021 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 180,80 3.539.104,00
Odtujitev – Prodaja 217,59 20.955.407,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 179,88 3.628.555,00
Pridobitev – Nakup 3.625,51 43.088.187,00