A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 99,44 1.565.779,00
Odtujitev – Prodaja 152,94 8.570.584,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 99,39 1.551.317,00
Pridobitev – Nakup 2.165,53 19.053.628,00