A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 241,47 5.139.136,00
Odtujitev – Prodaja 250,35 31.508.370,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 235,62 5.204.396,00
Pridobitev – Nakup 3.984,70 48.207.467,00