A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 119,55 2.125.594,00
Odtujitev – Prodaja 175,10 11.567.461,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 119,30 2.145.511,00
Pridobitev – Nakup 2.506,89 25.142.007,00