A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 80,18
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,29
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,14
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 94,78
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 64,38
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 4,09
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,02
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 85,32
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 15,95
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 892,30
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.312,26
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 6,63
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 2,52