A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 32,56 804.000,63
Odtujitev – Prodaja 28,48 4.305.549,40
Pridobitev – Menjava - odplačno 32,73 816.663,25
Pridobitev – Nakup 428,08 7.282.881,09