A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 14,63 293.917,20
Odtujitev – Prodaja 16,65 1.913.364,06
Pridobitev – Menjava - odplačno 14,93 278.713,16
Pridobitev – Nakup 134,89 2.084.825,25