A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2019

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje za leto 2019 sprejet na 53.redni seji dne 9.1.2019 s spremembo z dne 23.5.2019

Program prodaje nepremičnin za leto 2019 - 1. dopolnitev z dne 11.2.2019

Program prodaje za leto 2019 - 2. dopolnitev sprejet 5.3.2019

Program prodaje za leto 2019 - 3. dopolnitev z dne 26.3.2019

Program prodaje za leto 2019 - 4. dopolnitev sprejeta na 4.redni seji Sveta Sklada 16.4.2019

Program prodaje za leto 2019 - 5. dopolnitev sprejet na 5.redni seji Sveta Sklada dne 8.5.2019

Program prodaje za leto 2019 - 6. dopolnitev sprejet dne 4.6.2019

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.