A A

Spodnja Polskava

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja je prikazan v priloženi grafični prilogi.

Sklic vseh udeležencev komasacije s predstavitvijo bomo organizirali, ko bodo razmere dopuščale.