A A

Za medije

V uradu direktorja skrbimo tudi za odnose z javnostmi - za posredovanje informacij o delu Sklada, za pripravo strokovnih gradiv in ažuriranje spletnih strani ter smo na voljo za podajanje informacij v zvezi z novinarskimi vprašanji. 

Kontaktni podatki predstavnice za odnose z javnostmi Sklada KZG RS:

Irena Majcen

Tel: (01) 434 11 02

Fax: (01) 434 11 31

E-pošta: info.skzgrs@gov.si