A A

Delovni obisk predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Srbije

Datum obvestila:
18.10.2013

Sporočilo za javnost

Delovni obisk predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Srbije 

Seznanitev z gospodarjenjem z državnimi kmetijskimi zemljišči

v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 10. oktober 2013 – strokovnjaki s področja kmetijstva Republike Srbije se na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji seznanjajo z načinom gospodarjenja z državnimi kmetijskimi zemljišči, s katerimi v Republiki Sloveniji gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Včeraj je na dvodnevni delovni obisk v Slovenijo prispela 14-članska delegacija predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Srbije in drugih služb, povezanih z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči v Republiki Srbiji. Namen obiska je seznanitev z gospodarjenjem z državnimi kmetijskimi zemljišči s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, predvsem z institucionalnega, organizacijskega in pravnega vidika ter njegove informacijske podpore.

Prvi dan obiska so predstavniki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS gostom predstavili Sklad kot državno institucijo, ki v Sloveniji predstavlja enega ključnih akterjev na področju kmetijsko-zemljiške politike, ter pravne podlage, ki določajo področje delovanja Sklada. Posebej so se seznanili s področjem oddajanja državnih kmetijskih zemljišč v zakup in informacijskim sistemom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v delu, ki se nanaša na informacijsko podporo poslovnim procesom gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči.

Drugi dan strokovnega srečanja je bil namenjen seznanitvi z institucionalno ureditvijo gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije, predstavniki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa so delegaciji iz Srbije podrobneje predstavili tudi razpisno dokumentacijo za informacijski sistem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Navedene informacije bodo namreč strokovnim kolegom iz Republike Srbije v pomoč pri njihovem projektu vzpostavitve informacijskega sistema gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Srbije.

Strokovna srečanja oziroma delovni obiski, kot je ta, so dobrodošel način medinstitucionalnega sodelovanja med državama, ki ju povezuje zgodovina bivanja v skupni državi, saj prenos strokovnega znanja in izkušenj poglablja dobre poslovne odnose in je podlaga za uspešno sodelovanje tako na področju kmetijstva kot tudi širše.