A A

Poostren inšpekcijski nadzor na območju občine Izola

Datum obvestila:
31.05.2013

Poostren inšpekcijski nadzor na območju občine Izola


Ljubljana, 31. maj 2013 – Po srečanju župana Občine Izola, mag. Igorja Kolenca z ministrom za kmetijstvo in okolje, mag. Dejanom Židanom v začetku maja so se prejšnji teden na občini sestali predstavniki Inšpektorata za kmetijstvo in okolje, Inšpektorata za promet, energetiko in prostor ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki so se dogovorili za skupno akcijo pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in odstranjevanja nelegalnih objektov na območju občine Izola.   

V juniju bodo uslužbenci sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, inšpektorji kmetijske inšpekcije in gradbene inšpekcije ob sodelovanju občinskega inšpektorata in redarstva izpeljali širšo akcijo pregleda območja občine Izola, v kateri bodo pregledovali rabo kmetijskih zemljišč. Zoper ugotovljene nedovoljene rabe kmetijskih zemljišč bodo ukrepali skladno s pooblastili. Na območju Izole se je v zadnjem času, delno kot posledica nove uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, povečalo število nedovoljene gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, ki niso namenjeni kmetovanju ali spravilu orodja, temveč počitnikovanju. Zato je Občina Izola zaprosila pristojne inšpekcijske službe za poostren nadzor nad temi objekti, da bi zavarovali kmetijska zemljišča in na njih ohranili kmetijsko dejavnost.