A A

Predstavitev FSC spletne potrditvene platforme

Datum obvestila:
19.04.2013

SPOROČILO ZA JAVNOST

 Predstavitev novega sistema FSC spletne potrditvene platforme

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je danes, 19. aprila 2013, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Dunajski cesti 22 v Ljubljani, organiziral predstavitev novega sistema FSC spletne potrditvene platforme, ki jo je predstavil sistemski direktor za FSC, g. Phil Guillery, iz Združenih držav Amerike.

Predstavitev certificiranim gozdarskim in lesnim podjetjem je bila organizirana na pobudo mednarodnega Sveta za nadzor gozdov – FSC, ki nov sistem programske opreme z neposrednim spletnim »on-line« dostopom uvaja z namenom povečanja svoje kredibilnosti ter izboljšanja integritete FSC sistema nadzorne verige.

Spletna potrditvena platforma FSC bo za imetnike certifikatov na voljo v oktobru 2013. Za novo certificirana podjetja bo uporaba platforme obvezna s 1. januarjem 2014, za že certificirana podjetja pa s 1. januarjem 2015.

FSC skupaj s podjetjem Historic Futures (HF) razvija nov sistem programske opreme – FSC Online Claims Platform (OCP) oziroma FSC spletno potrditveno platformo. Uvedba novega sistema bo znatno prispevala h kredibilnosti FSC-ja in bo izboljšala integriteto FSC sistema nadzorne verige. Cilj spletne potrditvene platforme je hitro posredovanje zagotovila o verodostojnosti vseh FSC potrdil, ki se nanašajo na določen proizvod. Celotnemu FSC sistemu spletna potrditvena platforma zagotavlja učinkovito in inovativno rešitev za ohranitev in povečanje zaupanja v FSC blagovno znamko in tako utrjuje vodilno mesto FSC med organizacijami, ki v svetovnem merilu certificirajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

FSC se zavzema za razvoj spletne potrditvene platforme zlasti zato, ker je število certificiranih podjetij v zadnjih letih močno naraslo in je pred kratkim že preseglo število 25.000. FSC spletna potrditvena platforma bo zagotavljala avtentičnost uporabe FSC potrdil, ščitila FSC blagovno znamko, racionalizirala certifikacijo nadzorne verige (CoC) in omogočila lažje izpolnjevanje FSC standardov.

Zanesljiv vir podatkov

FSC spletna potrditvena platforma bo imetnikom certifikatov omogočala preverjanje FSC potrdil preko spleta in tako zagotavljala ohranjanje integritete FSC.

  • Spletna potrditvena platforma bo uporabna za shranjevanje in preverjanje FSC potrdil za vse imetnike certifikatov na vseh ravneh preskrbovalne verige, od gozda do končnih izdelkov.
  • Kadarkoli bo imetnik certifikata podal poizvedbo po FSC potrdilu, bo poizvedba vnesena v spletno potrditveno platformo in potrjena s strani organizacije, ki je sprejela potrdilo. Omogočenih bo več načinov vnašanja poizvedb, tako da se bo spletna potrditvena platforma lahko prilagajala poslovnim praksam imetnikov certifikatov, ki bodo potrebovali FSC potrdila.

Spletna potrditvena platforma kot orodje v nadzornem procesu

FSC spletna potrditvena platforma bo zmanjšala napore pri izdajanju FSC potrdil, tako da bo usklajena z obstoječim poslovnim procesom podjetja in bo lahko neposredno vključena v obstoječe informacijske sisteme podjetij. Ko bo npr. imetnik certifikata izstavil račun, prejel blago ali plačal račune, bo platforma samodejno sprejela ali vnesla FSC potrdilo. Spletna platforma bo lahko med drugim sprejemala in prenašala tudi podatke iz programa Excel. Nadaljnji namen platforme je tudi zagotavljanje večje kratkoročne in dolgoročne učinkovitosti na področjih, ki jih zahtevajo FSC standardi nadzorne verige, ki jih lahko povzamemo kot:

  • preverjanje dobavitelja (samodejno, brez tveganja za verodostojnost podatkov),
  • potrdilo o legalnosti izvora lesa (EUTR & Lacey Act): država porekla in drevesna vrsta (oziroma vrsta proizvoda),
  • bilanca pretoka blaga in poročilo o skupni količini (le v primeru, če je v potrditveno platformo bila vnesena vrsta proizvoda).