A A
 • Obisk delegacije Sklada na okrogli mizi Društva podeželske mladine Šentjur

  10. julij 2024
  Obisk delegacije Sklada na okrogli mizi Društva podeželske mladine Šentjur

  Društvo podeželske mladine Šentjur je organiziralo okroglo mizo s tem naslovom na Slomškovi domačiji v Unišah pri Ponikvi. Prireditelji so se z gosti lotili še kako aktualnih vprašanj – ali bomo še imeli dostop do zemljišč, ali bomo imeli strategijo upravljanja z državnimi kmetijskimi zemljišči, in ali bomo še kmetovali pod (ne)enakimi pogoji.

  VEČ
 • V veljavi je nov Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč

  24. junij 2024

  Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na 27. dopisni seji 19. 6. 2024 potrdil besedilo Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč. Novi Pravilnik je stopil v veljavo en dan po objavi v Uradnem listu RS, v katerem je bil objavljen 21. junija 2024. Objavljamo tudi razlago pomembnejših novosti v Pravilniku.

  VEČ
 • Objava potencialno prostih kmetijskih zemljišč

  17. junij 2024

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja neobvezujoč seznam prostih kmetijskih zemljišč za zakup po stanju na dan 17. junij 2024.

  Sklad bo za zemljišča iz seznama sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Sklad si pridržuje tudi pravico, da katero izmed zemljišč s seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete na povezavo TUKAJ >>

  VEČ
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

  28. februar 2024

  Obvestilo prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

  VEČ
 • Obvestilo

  17. november 2023

  Obveščamo vas, da se bo dne 1.12.2023 zaključila namakalna sezona namakalnega razvoda Vogršček.

  VEČ
 • Ponedeljek na sejmu AGRA

  28. avgust 2023

  Danes je potekala seja Sveta Sklada, na kateri nas je obiskala Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kateri se je predstavilo osnutek Razvojne strategije gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči Republike Slovenije za obdobje od leta 2023 do leta 2027. Na koncu pa nas je presenetila še vinska kraljica Maja Pečarič.

  VEČ
 • Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS glede poplav

  9. avgust 2023

  Slovenija se sooča s katastrofalnimi posledicami pretekle naravne ujme. Skupaj moramo odreagirati enotno in hitro.

  Veliko škode so utrpela tudi kmetijska zemljišča. Sklad KZG Republike Slovenije, ki v imenu in za račun Republike Slovenije gospodari in upravlja z državnimi kmetijskimi zemljišči, bo moral k sanacijam pristopiti učinkovito. Zaposleni Sklada si bomo prizadevali, da bo pregovorna vztrajnost slovenskega kmetijstva ostala resnica in tako pristopili k vzpostavljanju normalnega stanja na državnih kmetijskih zemljiščih.

  Vse zakupnike zemljišč in ostale deležnike, s katerimi sodelujemo, prosimo, da nam posredujete podatke o prizadetih kmetijskih zemljiščih.

  Prišel je čas, ko bomo skupaj morali pričeti intenzivno načrtovati, kako se s tovrstnimi dogodki soočati tudi v prihodnosti. Narava je očitno načeta. Poglavje o naravnih nesrečah bo moralo biti prisotno v strategiji ravnanja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije, ki jo bomo na Skladu KZG Republike Slovenije pripravili še letos. Vabljeni k razmisleku o rešitvah.

   

  mag. Irena Tušar

  direktorica

  VEČ
 • POPLAVE

  7. avgust 2023

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) občanom – kmetovalcem, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti UVHVVR. Kako ravnati po poplavi https://www.gov.si/poplave/

  VEČ
 • Objava prostih stavbnih zemljišč za prodajo v lasti RS

  22. junij 2023

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam stavbnih zemljišč, ki jih je Sklad pripravljen prodati.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za nakup. V kolikor ste zainteresirani za nakup katerega izmed navedenih zemljišč, vlogo za nakup posredujte na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.skzgrs@gov.si.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo prodana. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje nakup.

   Do seznama potencialnih zemljišč za nakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.

  VEČ
 • Nujne sanacije plazov po nalivih v maju in juniju 2023 na državnih kmetijskih zemljiščih

  9. junij 2023

  Nedavni močni nalivi v maju in juniju 2023 so povzročili obsežne plazove na kmetijskih zemljiščih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za kmetovalce in pridelke ter lahko povzročijo obsežno gospodarsko škodo na kmetijskih zemljiščih. S takojšnjim ukrepanjem in usklajenim delovanjem je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS urgentno uredil dostop do kmetijskih zemljišč za izvedbo tehnoloških ukrepov in tako pomagal zmanjšati gospodarsko škodo, ter ohraniti trajnostno kmetijsko dejavnost.

  VEČ
 • Objava potencialno prostih objektov v lasti RS

  26. maj 2023

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam objektov, ki jih je sklad pripravljen prodati ali oddati v najem.

  Sklad bo za objekte, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v najem na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za najem.

  Seznam objektov se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih objektov in odvzemanjem tistih objektov iz seznama, ki bodo oddana v najem. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katerega od objektov iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje najem.

  Do seznama potencialnih objektov za najem dostopate tako, da kliknete Tukaj

  VEČ
 • Objava potencialno prostih kmetijskih zemljišč

  24. april 2023

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete Tukaj

  VEČ
 • PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2023

  25. april 2023

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja program prodaje zemljišč za leto 2023. Program se nahaja v zavihku javne objave.

  VEČ
 • Sklad praznuje 30 let delovanja

  15. marec 2023

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, je na včerajšnji prireditvi v Festivalni dvorani v Ljubljani obeležil 30 let delovanja.

  VEČ
 • MEDNARODNI KMETIJSKI SEJM V PARIZU

  1. marec 2023

  V. d. direktor mag. Aleš Tolar je na povabilo Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano obiskal Mednarodni kmetijski sejem SIA v Parizu. Sodeloval je na dogodku v organizaciji slovenskega ministrstva za kmetijstvo in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKGZ) skupaj s francoskim Združenjem podjetij za razvoj zemljišč in podeželja Safer na temo upravljanja s kmetijskimi zemljišči. Skupaj z MKGP je predstavil model upravljanja s kmetijskimi zemljišči, sistem družinskih kmetij in model trajnostnega kmetijstva v Sloveniji.

  VEČ