A A

Evidenca zakupnih razmerij

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vodi enotno podatkovno bazo zakupnih pogodb in kmetijskih zemljišč v zakupu.

V tem pregledovalniku je prikazan del podatkov o zakupu kmetijskih zemljišč.

 

Prikaz podatkov po zakupnikih kmetijskih zemljišč

Parametra iskanja sta naziv (ali del naziva) in naslov (ali del naslova) zakupnika.

Npr.:
  • če kot iskani parameter naziva navedemo niz »agro« bodo prikazani podatki za npr. Agroemono, Agrogorico, Agrokombinat …
  • če kot iskana parametra za naziv navedemo »janez« in naslov »ljubljana« bodo prikazani podatki za vse Janeze iz Ljubljane.
Izbira povezave »Zakupnik« prikaže podatke o zakupni pogodbi in zemljiščih v zakupu.

 

Prikaz podatkov po območnih izpostavah Sklada

Pregledovalnik prikazuje podatke o zakupnih razmerjih za izbrano območno izpostavo Sklada.

Prikaz podatkov po katastrskih občinah

Pregledovalnik prikazuje podatke o zakupnih razmerjih po katastrskih občinah.