A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2024 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 292,40 6.402.105,00
Odtujitev – Prodaja 319,85 44.409.188,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 284,52 6.466.176,00
Pridobitev – Nakup 4.348,62 54.359.119,00