A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2023 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 284,89 6.240.474,00
Odtujitev – Prodaja 304,69 42.755.980,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 277,19 6.304.928,00
Pridobitev – Nakup 4.256,56 52.717.493,00