A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 266,28
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,52
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,48
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 231,77
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 71,03
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 15,06
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,28
Odtujitev – Prodaja 5000 Neplodno zemljišče 0,10
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 262,56
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 17,48
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,27
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,05
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 2.821,07
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.490,37
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 16,07
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 3,58
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 3,73