A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2014 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 22,98 289.693,90
Odtujitev – Prodaja 23,43 857.120,06
Pridobitev – Menjava - odplačno 18,68 265.019,82
Pridobitev – Nakup 368,52 2.543.643,51