A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2015 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 21,61 263.396,73
Odtujitev – Prodaja 36,26 1.935.583,33
Pridobitev – Menjava - odplačno 24,94 272.590,38
Pridobitev – Nakup 519,41 2.928.785,33