A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2016 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 6,11 121.722,46
Odtujitev – Prodaja 27,04 791.385,08
Pridobitev – Menjava - odplačno 5,82 130.926,67
Pridobitev – Nakup 405,40 2.147.071,72