A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2017 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 17,43 309.892,84
Odtujitev – Prodaja 45,26 2.150.209,75
Pridobitev – Menjava - odplačno 17,25 307.386,86
Pridobitev – Nakup 654,37 7.822.162,17