A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2018 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 18,85 336.887,50
Odtujitev – Prodaja 14,63 1.527.613,17
Pridobitev – Menjava - odplačno 19,88 352.924,25
Pridobitev – Nakup 131,11 2.417.463,36