A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 47,03 1.011.768,95
Odtujitev – Prodaja 32,52 5.028.644,15
Pridobitev – Menjava - odplačno 46,47 1.092.273,45
Pridobitev – Nakup 639,92 10.480.854,84