A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2021 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 75,86 1.892.081,01
Odtujitev – Prodaja 32,63 7.912.145,81
Pridobitev – Menjava - odplačno 68,29 1.895.376,34
Pridobitev – Nakup 441,29 6.961.770,99