A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2023 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 13,30 240.106,07
Odtujitev – Prodaja 44,61 5.660.405,56
Pridobitev – Menjava - odplačno 13,09 232.443,20
Pridobitev – Nakup 196,51 3.270.012,15