A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2024 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 4,09 100.598,91
Odtujitev – Prodaja 5,95 672.883,28
Pridobitev – Menjava - odplačno 4,15 102.549,31
Pridobitev – Nakup 39,01 744.354,90