A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:Sklad - skupaj:
Promet z zemljišči od leta 1993 do leta 2014.


[Pregled po RTN]    [Pregled poslov]
  • Pregled po letih
Rang Pov. (ha) EUR
NAKUP 11.606,95 56.423.402,00
NAKUP/MENJAVA 13,48 107.496,00
PRODAJA 3.161,97 58.755.455,00
PRODAJA/MENJAVA 293,07 1.903.667,00