A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2024

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja:

 

Program prodaje za leto 2024 sprejet na 18. dopisni seji Sveta Sklada dne 24.1.2024

 

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.