A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2024

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja:

Program prodaje za leto 2024 sprejet 18. dopisni seji Sveta Sklada dne 24. 1. 2024

Program prodaje zemljišč za leto 2024 - 1. dopolnitev, sprejeta na 24. redni seji Sveta Sklada dne 19. 4. 2024 


Opomba:
 V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.