A A

Program prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja.

Program prodaje za leto 2023 sprejet na 2. redni seji Sveta Sklada dne, 27.2.2023

Program prodaje za leto 2023 - 1. dopolnitev sprejeta na 6. redni seji Sveta Sklada dne 13.4.2023

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.