A A

Javne objave

Stran je namenjena objavam Programa prodaje nepremičnin, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in drugim javnim objavam Sklada.