A A

Gorica - Podova - Spodnja Polskava

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja je prikazan v priloženi grafični prilogi.

V upravnem postopku je bila dne 15.9.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Gorica – Podova – Spodnja Polskava (pravnomočna 3.2.2022).