A A

Nadvoz

V upravnem postopku je bila dne 19.4.2022 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Nadvoz (pravnomočna 7.6.2022).

Osnutek oboda Nadvoz