A A

Podvrh - Braslovče

V upravnem postopku je bila dne 25.4.2022 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Podvrh – Braslovče (pravnomočna 7.6.2022).

Osnutek oboda