A A

Pokolaš – Šmarje

V upravnem postopku je bila dne 21.12.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Pokolaš - Šmarje (pravnomočna 11.1.2022).

Osnutek oboda