A A

Slavina

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

V upravnem postopku je bila dne 18.8.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Slavina (pravnomočna 26.10.2021).

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja je prikazan v priloženi grafični prilogi.