A A

Studenec - Hrašče

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja je prikazan v priloženi grafični prilogi.

V upravnem postopku je bila dne 16.9.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Studenec – Hrašče (pravnomočna 22.10.2021).