A A

Osrednja regija


Za učinkovito izvajanje operativnih del in nalog na področju gozdarstva ter zaradi zagotavljanja dostopnosti storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije, je le to razdeljeno na 4 gozdarska upraviteljstva, ki so organizirana v okviru Sektorja za gozdarstvo.

Gozdarska upraviteljstva teritorialno obsegajo območja več upravnih enot, in sicer:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije za območje upravnih enot: Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Grosuplje, Litija, Sevnica, Krško, Brežice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Domžale, Kamnik, Mozirje, Velenje, Žalec, Celje, Slovenske Konjice;
  • Upraviteljstvo južne Slovenije za območje upravnih enot: Kočevje, Ribnica, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje;
  • Upraviteljstvo zahodne Slovenije za območje upravnih enot: Postojna, Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Cerknica, Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, Tolmin, Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka;
  • Upraviteljstvo vzhodne Slovenije za območje upravnih enot: Maribor, Ravne na Koroškem, Dravograd, Ptuj, Pesnica, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota, Gornja Radgona, Ormož, Lendava, Slovenska Bistrica, Ruše, Radlje, Slovenj Gradec.

Sedež upraviteljstva določi direktor Sklada, glede na racionalnost in ekonomičnost poslovanja. Trenutno so sedeži Upraviteljstev naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Celje
  • Upraviteljstvo južne Slovenije: Novo mesto
  • Upraviteljstvo zahodne Slovenije: Postojna
  • Upraviteljstvo vzhodne Slovenije: Maribor

 

Jugozahodna regija Jugovzhodna regija Osrednja regija Severovzhodna regija Severozahodna regija


Upraviteljstvo Območje Telefon Fax Info
Upraviteljstvo osrednje Slovenije

Sedež v Celju
Ljubljana 01 434 11 35 01 434 11 31 info.skzgrs@gov.si
Brežice 03 427 35 12   skzgrs.celje@gov.si
Celje 03 427 35 15  
Nazarje 03 427 35 14   skzgrs.celje@gov.si