A A

Sektor za kmetijstvo

Z namenom zagotovitve racionalnejše organizacije poslovanja in dostopnosti storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije so v Sektorju za kmetijstvo v okviru 4 upraviteljstev po terenu organizirane območne izpostave.

Kmetijska upraviteljstva in sedeži območnih izpostav v okviru le teh so naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana, Šenčur (za UE Kranj), Vrhnika, Cerknica in Kočevje;
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Sežana in Tolmin;
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško, Celje, Žalec, Novo mesto in Črnomelj;
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor, Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec
.Sklad je z namenom, da ohrani dostopnost svojih storitev čim bliže krajanom, pristopil k organizaciji t. i. mobilnih izpostav, kjer posluje na lokacijah občinskih uprav Radovljica, Jesenice, Ormož in Cerknica.

Število območnih izpostav se prilagaja razmeram in racionalnosti poslovanja Sklada.

Tudi sedež upraviteljstva direktor Sklada določi glede na racionalnost in ekonomičnost poslovanja. Trenutno so sedeži Upraviteljstev naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor
Upraviteljstvo JZ Slovenije Upraviteljstvo osrednje Slovenije Upraviteljstvo SV Slovenije Upraviteljstvo JV Slovenije