A A

Regionalna upraviteljstva in območne izpostave

Ključni namen vzpostavitve upraviteljstev in območnih izpostav Sklada KZG RS, ki pokrivajo celotno območje RS, je učinkovita organizacijska in strokovna podpora lokalnim uporabnikom – zakupnikom kmetijskih zemljišč. Z organizacijskega vidika območne izpostave skrbijo za pomemben stik z uporabniki, saj vsaka območna izpostava omogoča boljše poslovanje, večjo dostopnost, pokrivanje konkretnega območja ter lokalno strokovno podporo kakovostnemu delu Sklada.

Regionalna upraviteljstva so ločena po sektorjih: