A A

Evidenčna JN nad 10.000 EUR – 2017

Zap. št. Naročnik
Vrsta predmeta Področje javnega naročanja Naziv predmeta (opis) Vrednost v EUR brez DDV Izbrani ponudnik
1 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Storitve Splošno Izdelava izvedeniških mnenj 19.900,00 Darij Krajčič
2 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Storitve Splošno Notranja revizija za 2017/2018
19.900,00 Karantanija BH d.o.o.
3 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Storitve Splošno Izračun ocenjene vednosti lesa 19.900,00 Zavod za gozdove Slovenije
4 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Storitve Splošno Zdravniški pregledi  14.000,00 Zdravstveni dom Ljubljana