A A

Vodstvo in organi SKZG RS

V skladu z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in hozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 19/2010, s spr. - ZSKZ) ima Sklad dva ključna organa:

ZSKZ določa tudi statut delovanja Sklada.