A A

Zakoni in drugi pomembni pravnoformalni dokumenti

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč (2024)

Splošni pogoji zakupa (2024)

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2023–2027)

Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2023–2027)

Sprememba in dopolnitev statuta Sklada z začetkom veljavnosti 5.1.2023

Soglasje Vlade RS k spremembi statuta z dne 5.1.2023

Statut Sklada z začetkom veljavnosti 20.9.2016

Soglasje Vlade RS k statutu z dne 20.9.2016

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Sklep soglasja vlade RS k Razvojni strategiji SKZGRS 2019-2022

Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (2019–2022)

Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2022

Finančni načrt in program Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2023

Soglasje ministrice k Finančnemu načrtu in programu dela Sklada za leto 2023

Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021

Finančni načrt in program Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2022 

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2020

Pravila za odjem vode iz namakalnega razvoda Vogršček za uporabo vode izven območja razvoda, za porabnike vode, ki so na sistem že priključeni, na dan 1. april 2016

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev -  sprejel Svet Sklada, 30. 8. 2011

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - november 2013

Pravilnik o spremembi  Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev - maj 2014 

Pravilnik o prometu z nepremičninami, sprejel Svet Sklada 14. junija 2018

Pravilniku o prometu z nepremičninami z dne 27. julija 2018 s soglasje Vlade RS z dne 27. julija 2018

Seznam velikih namakalnih sistemov v odmeri

Veliki in delno delujoči namakalni sistem v odmeri

 

Arhiv