A A

Arhiv

Statut Sklada, začetek veljavnosti 17.3.2011

Soglasje Vlade RS  k Statutu z dne 17.3.2011

Spremembe Statuta Sklada , ki ga je Svet Sklada sprejel 20.11.2012

Soglasje Vlade RS k spremembam Statuta Sklada z dne 20.12.2012

Cenik  gozdno lesnih sortimentov za leto 2014 

Sprejeti Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS  besedilo 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona (ZSKZ-A)  besedilo
Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona (ZSKZ-A)  besedilo

Statut Sklada

Statut Sklada - sprejel Svet Sklada, 17. 2. 2011 

Soglasje Vlade RS k Statutu, 17. 3. 2011 

Razvojna strategija Sklada KZG RS, sprejel Svet Sklada, 15. 5. 2013

Soglasje Vlade RS k Razvojni strategiji

Razvojna strategija Sklada KZG RS, sprejel Svet Sklada, 29. 6.2011

Razvojna strategija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (23. 9. 2010)

Razvojna strategija Sklada KZG RS, sprejel Svet Sklada, 11.4.2016

Razvojna strategija Sklada KZG RS, sprejel Svet Sklada, 22. 12. 2016

Razvojna strategija Sklada KZG RS, sprejel Svet Sklada, 23.6. 2017

Razvojna strategija (z dopolnitvijo z dne 19.12.2007)

Pravilnik o prometu z nepremičninami

Pravilnik o opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev

Pravilnik o opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev

 

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2018

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2017soglasje Vlade RS, 24. maj 2018

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2016 – soglasje Vlade RS, 29. junij 2017

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2014 - soglasje Vlade, 23.7.2015

Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2013  - soglasje Vlade, 26.8.2014 

Poročilo o delu Sklada KZG RS in zaključni račun za leto 2012  - soglasje Vlade RS, 22. 10. 2013

Poročilo o delu Sklada KZG RS in zaključni račun za leto 2011 - soglasje Vlade RS, 23.12.2013

Poročilo o delu Sklada KZG RS in zaključni račun za leto 2010  - soglasje Vlade RS, 10. 5. 2011

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2009

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2008

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2007

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2006

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2005

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2004

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2003

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2002

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2001

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2000

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1999

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1998

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1997

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1996

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1995

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1994 

 

Program dela in finančni načrt za leto 2019 - soglasje Vlade, 23.5.2019

Soglasje vlade k Programu dela in financni nacrt Sklada KZG RS za leto 2019

Rebalans programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - julij 2019

Sklep o soglasju k rebalansu programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - 5.9.2019

Rebalans programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - oktober 2019

Sklep o soglasju k rebalansu programa dela in finančni načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019 - 23.10.2019

Rebalans programa dela in finančnega načrta SKZG RS za leto 2019 - november 2019

Sklep o soglasju k tretjem rebalansu programa dela in finančni načrta SKZGRS za leto 2019 - 14.11.2019

Rebalans programa dela in finančnega načrta SKZG RS za leto 2019 - december 2019

Sklep o soglasju k četrtemu rebalansu programa dela in finančni načrta SKZGRS za leto 2019 - 30.12.2019

Program dela in finančni načrt za leto 2018 - soglasje Vlade, 5.6.2018

Program dela in finančni načrt za leto 2014   - soglasje Vlade, 3.9.2014   

Program dela in finančni načrt SKZG RS za leto 2013 - soglasje Vlade RS, 2. 7. 2013

Program dela in finančni načrt SKZG RS za leto 2012

Program dela in finančni načrt SKZG RS za leto 2011  - soglasje Vlade RS, 10. 5.2011 

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2010

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2009

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2008

Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2007

Pravilnik o prometu z nepremičninami – dopolnitev (neuradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - sprejel Svet Sklada, 6.9.2012

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti RS in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  - sprejel Svet Sklada, 15. 5. 2013

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - sprejel Svet Sklada, 23.12.2013

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - sprejel Svet Sklada, 28.5.2014

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - sprejel Svet Sklada, 17.6.2014

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti RS in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  - sprejel Svet Sklada, 27. 1. 2011

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti RS in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS - sprejet 22.05.2008

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti RS in v gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  - sprejel Svet Sklada, 3.7.2014 - UPB

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - sprejel Svet Sklada, 3.11. 2015

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč UPB1 - sprejel Svet Sklada 21.11.2014

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - UPB1, sprejel Svet Sklada 12.8.2014

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB 2, sprejel Svet Sklada 26.11.2015

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč -UPB2 - sprejel Svet Sklada 24.2.2016

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - UPB3 - sprejel Svet Sklada 1.3.2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč - UPB3 - sprejel Svet Sklada 2.10.2017

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, sprejel Svet Sklada 14. junija 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč

Pravilnik o spremembah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč 17.12.18

Ceniki zakupnin

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2021

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2021

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2020

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2020

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2019

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2019

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2019

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege za leto 2016 ostaja nespremenjen in enak kot v letu 2014.

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2018

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2018

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2017

Cenik zakupnin za nekmetijska zemljišča za leto 2017

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2016

Cenik najemnin za nekmetijskao rabo zemljišč za leto 2016

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2016

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2015

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2015

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2014

Ceniki za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči za leto 2014 (cenik zakupnin, najemnin in cenik priprave soglasij, pogodb in obračun odškodnin oz. nadomestil)

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2013 

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2013

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča, Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč in Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2012, s seznamom katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege. - Sprejel Svet Sklada, dne 15. 12. 2011.

Dopolnitev cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2012

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2011 - sprejel Svet Sklada, 29. 12. 2010, s seznamom katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege - sprejel Svet Sklada, 27. 1. 2011. Cenik zakupnin vsebuje tudi cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč in cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oz. nadomestil.

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2010

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2009

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2008

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2007

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege za leto 2007 

Cenik gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti za leto 2013

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege za leto 2012 - enako za 2013

Ceniki zakupnin vsebujejo tudi cenike najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč in cenike za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oz. nadomestil

Cenik gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti za leto 2013

Zakupnina se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povišala za 5 odstotkov.

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 3. dopolnitev z dne 3.6.2016

Pravilnik o prometu z nepremičninam 06.12.2010 in Soglasje Vlade RS 17.1.2013 - Pravilnik o prometu z nepremičninam

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o prometu z nepremičninami - sprejel Svet Sklada 21.11.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prometu z nepremičninami sprejel Svet Sklada 12. 6. 2012 s soglasjem Vlade RS z dne 17. 1. 2013

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2018

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2018